Viết bay hồng Chako

Viết bay được nhập khẩu từ Nhật Bản, chất lượng cao, giá cả cạnh tranh, dùng để vẽ lên vải, sau 1 thời gian sẽ tự bay màu viết

Viết bay Chako Tím

Viết bay Nhật

Viết bay Nhật