Viết bay 2 đầu tím trắng Chako

Viết bay được nhập khẩu từ Nhật Bản, chất lượng cao, giá cả cạnh tranh, dùng để vẽ lên vải, sau 1 thời gian sẽ tự bay màu viết

Viết bay 2 đầu

Viết bay 2 đầu