Nitto Denko

Băng keo chịu nhiệt NITTO DENKO No.903UL (0.08 x 19 x10)

Băng keo lạng

Băng keo chịu nhiệt NITTO DENKO No.903UL được sản xuất tại Nhật, được cty chúng tôi nhập khẩu trực tiếp và phân phối sản phẩm, được ứng dụng rộng rãi trong ngành may và ngành điện. Quy cách sản phẩm:

Băng keo chịu nhiệt NITTO DENKO No.903UL (0.08 x 13 x10)

Băng keo chịu nhiệt

Băng keo chịu nhiệt NITTO DENKO No.903UL được sản xuất tại Nhật, được cty chúng tôi nhập khẩu trực tiếp và phân phối sản phẩm, được ứng dụng rộng rãi trong ngành may và ngành điện. Quy cách sản phẩm:

Băng keo chịu nhiệt NITTO DENKO No.903UL ( 0.18 x 19 x 10 )

Bang keo Lang No.903UL

Băng keo chịu nhiệt NITTO DENKO No.903UL được sản xuất tại Nhật, được cty chúng tôi nhập khẩu trực tiếp và phân phối sản phẩm, được ứng dụng rộng rãi trong ngành may và ngành điện. Quy cách sản phẩm: