Súng bắn tẩy DJW-170A

Súng bắn tẩy DJW-170A, dùng để tẩy các vết bẩn ra khỏi bề mặt vải, súng có thể điều chỉnh sức bắn mạnh và yếu, phát huy hiệu quả tối đa nếu sử dụng Nước bắn tẩy DJW-001x

DJW-170