Súng bắn mạc RS-1S

Được sử dụng rộng rãi hầu hết các công ty dệt may trong nước cũng như quốc tế, chất lượng đã được khẳng định, giá cả phải chăng,..

Súng bắn mạc RS-1S

Súng bắn mạc RS-1S

Súng bắn mạc RS-1S

Súng bắn mạc RS-1S

Súng bắn mạc RS-1S

Súng bắn mạc RS-1S

Súng bắn mạc RS-1S

Súng bắn mạc RS-1S

Súng bắn mạc RS-1S

Súng bắn mạc RS-1S

Súng bắn mạc RS-1S

Súng bắn mạc RS-1S