Súng Bắn Mạc SQASSO-233s

Được sử dụng rộng rãi hầu hết các công ty dệt may trong nước cũng như quốc tế, chất lượng đã được khẳng định, giá cả phải chăng,..

Súng bắn mạc SQASSO-233s

Súng bắn mạc SQASSO-233s

Súng bắn mạc SQASSO-233s

Súng bắn mạc SQASSO-233s

Súng bắn mạc SQASSO-233s

Súng bắn mạc SQASSO-233s

Súng Bắn Mạc SQASSO-233s

Súng Bắn Mạc SQASSO-233s