Phấn Gấu

Phấn gấu ủi, dùng để vẽ trên vải, sau khi vẽ, khi wa công đoạn ủi sẽ bay màu

Phangau