Kéo MALELION

Kéo MALELION được DJW sản xuất chuyên dùng trong ngành may, chất lượng cao, giá cả cạnh tranh, có nhiều quy cách để khách hàng lựa chọn, kéo 9″, 11″, 12″

Kéo MaleLion

Kéo MaleLion

Kéo MaleLion

Kéo MaleLion

Kéo MaleLion

Kéo MaleLion

Kéo MaleLion

Kéo MaleLion

Kéo MaleLion

Kéo MaleLion

Kéo MaleLion

Kéo MaleLion

Kéo MaleLion

Kéo MaleLion