Keo xịt định hình DJW-821

DJW-821

DJW-821 Chất chống xổ biên vải.
Tính năng:
Được điều chế bởi những thành phần đặc biệt, chống xơ, xổ và tuột chỉ. Sản phẩm này rất mau khô sau khi xịt lên biên vải.