DJW-568 Chất tẩy rỉ sét trên vải

Sản phẩm này có thể làm mất đi các vết rỉ sét trên vải, quần áo 1 cách dễ dàng. Sản phẩm này thích hợp cho ngành dệt may.

DJW-568 [美力] 去绣水 用法:将 [美力] 去绣水搽在衣服的绣上,待绣漬消失后,用喷枪或水洗清。 注意: 避免皮肤觸及用后请洗手

DJW-568 Rustgo This product can easily remove the rust stain on cloth or appare. It is good underservant to remove rust in apparel or dry cleaning field.

DJW-568 Chất tẩy rỉ sét trên vải

DJW-568 Chất tẩy rỉ sét trên vải