DJW-180(A) Dầu chỉ chất lượng cao

DJW-180(A)

Dầu P.P Chống xơ và đứt chỉ
DJW P.P được điều chế đặc biệt, là loại dầu cao cấp. Chống rỉ sét kim loại, không làm hư hỏng bề mặt vật liệu. Khi sử dụng cho máy may, hãy cho một ít dầu DJW-P.P vào bình dầu hoặc chỉ may, để tránh đứt và xơ chỉ do thiết bị vận hành ở tốc độ cao. Ngoài ra cũng rất thích hợp để bôi trơn máy dệt.

DJW-181 高级P.P.过线油
用途与功效:
DJW-181 高级P.P.过线油是大洁王公司研发的一种过线油,可广泛应用于衣车、纺线、棉织、人造纤维等,具有良好的润滑性和防锈性 能,有效地防止金属生锈或漆油剥落,使用时放少许 DJW- 181 高级P.P.过线油于衣车的过油盅或缝衣线上,可防止衣车因高速转动时产生跳线和断 线现象,并对纺织机械起到良好的润滑作用。

DJW-181 P.P. Oil
DJW-181 P.P. Oil is a kind of specially designed high grade lubricant with good lubrication. It will not rust metal or cause lacquer to peel off. When using the sewing machine, apply a small amuont of Jie Fang Wang P.P oil to the oil can or sewing threads on the sewing machine to protect the machine from thread bridling or breaking that may be resulted from the high speed rotation of the machine. Inaddition, it is suitable for the lubrication for textile machines