Dầu chỉ Silicone F16

Dầu chỉ F16 là dầu chỉ dạng xịt, có thể xịt trực tiếp vào các tiếp điểm và chỉ đi qua
ưu điểm: khô nhanh, không để lại vết dầu trên sản phẩm

Dầu chỉ dạng xịt F16

Dầu chỉ dạng xịt F16