Tẩy Dầu

JLW-809 Nước bắn tẩy

JLW-809

JLW-809 Nước bắn tẩy (Không ô nhiễm môi truờng) Chất tẩy này là một sản phẩm công nghệ cao. Được điều chế theo công thức đặc biệt của Nhật Bản. Sản phẩm này là trợ thủ đắc lực cho ngành công

DJW-002x Nước bắn tẩy

DJW-002x

DJW-002x Nước bắn tẩy (Không ô nhiễm môi truờng) Chất tẩy này là một sản phẩm công nghệ cao. Được điều chế theo công thức đặc biệt của Nhật Bản. Sản phẩm này là trợ thủ đắc lực cho ngành

JFW-830 Chất tẩy dầu

JFW-830

Chất tẩy dầu (Nhanh khô) Được điều chế đặc biệt, chất tẩy này rất mau khô và trở thành dạng bột trên bề mặt sau khi xịt. Dễ dàng lấy đi mọi vết bẩn mà không để lại dấu vết.

DJW-831A Chất tẩy dầu (Tẩy dầu 831A)

DJW-831A

Được điều chế riêng cho thị trường Việt Nam, chất tẩy DJW-831A có thể tẩy hầu hết tất cả các vết dầu và ố phát sinh trên sản phẩm trong quá trình sản xuất, chất tẩy này rất nhanh khô

DJW-001x Nước bắn tẩy

DJW-001x Nước bắn tẩy

DJW-001x Nước bắn tẩy (Không ô nhiễm môi truờng) Chất tẩy này là một sản phẩm công nghệ cao. Được điều chế theo công thức đặc biệt của Nhật Bản. Sản phẩm này là trợ thủ đắc lực cho ngành

DJW-168 Chất tẩy vết dầu (Bảo vệ môi truờng)

DJW-168

Chất tẩy vết dầu & ố DJW – 168 (Bảo vệ môi trường) Là loại chất tẩy được điều chế đặc biệt. Sau khi được xịt lên vết bẩn, hoạt chất thấm và khô rất nhanh , trở thành dạng

DJW-880 Chất tẩy vết dầu (Bảo vệ môi truờng)

DJW-880

Chất tẩy vết dầu & ố (Bảo vệ môi truờng) Chất tẩy này đuợc sử dụng cho các sản phẩm vải sợi. Dùng để tẩy các vết bẩn, vết ố, thâm đen, vết mực, vết sơn uớt và vết dầu

DJW-831 Chất tẩy dầu (Khô nhanh)

DJW-831

Chất tẩy dầu (Nhanh khô) Được điều chế đặc biệt, chất tẩy này rất mau khô và trở thành dạng bột trên bề mặt sau khi xịt. Dễ dàng lấy đi mọi vết bẩn mà không để lại dấu vết.