Bảng năng suất điện tử

Bảng được thiết kế để giúp các công ty có thể biết được số lượng sản phẩm mà công nhân đang làm trong từng thời điểm, giúp quản lý dễ dàng hơn, kiểm soát năng suất làm việc của công nhân, có remote điều khiển từ xa,..

Bảng Năng Suất

Bảng Năng Suất